rekonstrukce objektu č.p.14 - Modrava

investor : soukromý investor

vyzvaná architektonická soutěž 2009 - 1. místo

architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor : Romana Štrynclová
spolupráce : Ing. arch. Hana Dulenčin, Ing. arch. Eva Marie Kuželová - Weiss
projekt : 03/2009 - 05/2010
realizace : 2011 - 2012

foto : autor, R. Štrynclová