ing. arch. David Prudík

autorizovaný architekt České komory architektů

CURRICULUM VITAE

narozen :
12. května 1968 v Brně

vzdělání :
ZDŠ v Brně Bystrci
Střední průmyslová škola stavební v Brně, obor pozemní stavitelství
Fakulta architektury VUT v Brně
ukončeno 10. prosince 1992

zaměstnání :
březen 1993 - květen 1994
civilní vojenská služba v Národním ústavu památkové péče v Brně v oddělení projekce

červen 1994 - březen 1995
zaměstnán u arch. Jindřicha Škrabala
ATELIER P. A. W.

březen 1995 - březen 1996
zaměstnán u arch. Vladimíra Čuhela
ATELIER TIŠNOVKA

soukromá praxe :
od dubna 1996 soukromý projektant

9. 2. 1998 zapsán do seznamu autorizovaných osob vedeného ČKA
pod číslem 02 653

realizace :
realizace prací různého zaměření. Obnova památek, novostavby, rekonstrukce, návrhy interierů a nábytku, zahradní a krajinná tvorba.

publikace :
práce publikovány v odborných i laických časopisech a knihách, v denním tisku, na internetových architektonických portálech, v České televizi.

ocenění :
za rekonstrukci zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy s arch. T. Jiránkem obdržel cenu Grand Prix architektů 2007 v kategorii Krajinná architektura a zahradní tvorba.

rekonstrukce barokní sýpky v Uherském Brodě získala čestné uznání Stavba roku Zlínského kraje 2011

spolupracovníci :

Ing. arch. Terezie Havlíková

Ing. arch. Markéta Čermáková

Ing. arch. Hana Dulenčin

Ing. arch. Eva Marie Weiss