Parky a veřejný prostor

Park 4Dvory v Českých Budějovicích

investor : město České Budějovice
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor  s arch. Markétou a Petrem Veličkovými, M&P architekti
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková,
Kateřina Koudelová, Pavla Drbalová, Jitka Daňková, Jan Cyrany, Eva Teplická Lavice Vagabund : Jan Zemánek

architektonická soutěž - duben 2012
projekt :září 2012 - listopad 2013
realizováno 2014
 

rehabilitace parku na Střeleckém ostrově v Praze

investor : Praha 1
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor, spolupráce s arch. T. Jiránkem a atelierem New Visit
2008 - prosinec 2012
realizováno 2013

rehabilitace zahradnictví zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy

investor : Pražská informační služba
dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor , spolupráce s arch. T. Jiránkem a atelierem New Visit
září 2005 - prosinec 2005
realizováno 2006

lávka přes Ponávku - Lelekovice

investor : obec Lelekovice
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2003

realizováno : 2004