rekonstrukce kapličky v České u Brna

investor : obec česká u Brna
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2002

realizováno : 2003

foto : autor