rekonstrukce a dostavba usedlosti v Holešíně

investor : soukromý investor
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2005

realizováno : 2006

foto : autor