rekonstrukce Liechtensteinské hrobky ve Vranově u Brna

investor : římskokatolická farnost vranov u Brna
dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2001 - 2003

realizováno : 2003 - 2010

foto : autor