Kontakt

ing. arch. David Prudík

autorizovaný architekt, člen České komory architektů

adresa:Spojovací 2, Brno, 616 00
email:david@prudik.cz
mobil:777 271 749
ičo:620 95 871
č. autorizace ČKA:02653