Rekonstrukce a dostavba usedlosti v Holešíně

investor : soukromý investor
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2005
realizováno : 2006
foto : autor