Rekonstrukce domu – Dominikánské nám. 10, Brno

investor : soukromý investor
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Mgr. Viktor Prudík
květen 2002 – srpen 2003
realizováno 2004

publikováno :

  • časopisy, denní tisk –  ERA – 5/2004; Domov – duben/2006; www.archiweb.cz; Nedělní svět – 15/10/2006
  • knihy – Brno – architektura 1990 – 2005 (vyd. Galerie architektury Brno – 2004); Brno – architektura 1990 – 2008 (vyd. Centrum architektury – 2008), Rekonstrukce bytu – Tomáš Jenček a kol. (vyd. ERA Group spol. s.r.o. 2006)
  • TV – magazín Styl České televize

foto : O. Nepilý, D. Dostálková

Dům v historizujícím stylu na středověké parcelaci k němuž nebyly nalezeny žádné archivní podklady byl na konci II. sv. války vybombardován, byla stržena čelní fasáda a stropy k náměstí. Při následné opravě byl dům celkově rekonstruován na kancelářskou budovu. Z cenných historických prvků byly zachovány pouze klenuté sklepy a pískovcové schodiště vynášené litinovou konstrukcí. Před započetím prací na rekonstrukci v r. 2002 byla fasáda domu do Dominikánského náměstí osazena zdvojenými okny, nahozena brizolitem ve dvou barvách, parter byl obložen zelenou štípanou břidlicí malého formátu, vstupní dveře byly palubkové osazené do typové ocelové zárubně. Ve stejném duchu byly upraveny i interiery – copylitové příčky, linoleum, ap.

V rámci rekonstrukce probíhající v letech 2002 – 2004 byly odstraněny nevhodné zásahy do dispozic, půdorysy vyčištěny a přešeny v rámci původních nosných zdí, byly provedeny nové rozvody všech inženýrských sítí, podlahy a úpravy povrchů. Historické schodiště bylo očištěno a zachováno. Nově byl řešen vstupní parter, půdní vestavba a výplně otvorů. V přízemí jsou umístěny dva obchody, v patrech kanceláře, v půdní vestavbě byt 2 + 1.

Návrh fasád byl vymezen danostmi původního stavu. Čelní fasáda využívá původních okenních otvorů v patrech vzhledem ke sdruženým překladům z válcovaných profilů; tomu pak odpovídá šířka portálu v přízemí. Fasáda dvorní je prosklenná nakolik dovolily požární předpisy vzhledem k blízkosti okolních domů. V průběhu projektování byl sveden boj s referátem kultury a pam. péče MMB o nerezový komín, který „…je rušivý ve střešní krajině východní fronty Dominikánského náměstí“.

Vstupní portál tvořící vstupní prostor v rámci půdorysu domu byl proveden z ohýbaných bezpečnostních skel osazených do rámů z pískované nerezi. Zděné konstrukce byly v rámci portálu potaženy umělým kamenem včetně podhledu nad vstupními dveřmi do domu. Zapuštěný vstup do domu v přízemí na vstupní fasádě nachází svůj odraz v podobně zapuštěném patiu v nejvyšším podlaží na fasádě dvorní. Původní zdvojená okna byla nahrazena eurookny, na čelní fasádě modifikovanými (zatmeleny technologické spáry, hliníkové lišty nahrazeny dřevěnými okapnicemi). Ostění všech oken byla zateplena zateplovacím systémem či zkosenými špaletami z tepelně isolační omítky (na čelní fasádě).

Interier starožitnictví je řešen vestavěnými vitrinami s posuvnými skly do rámů z pískované nerezi. Kryty radiátorů a zářivek z voskovaného perforovaného plechu.

Podlahy vstupu, chodby a obchodů z litého terrazza. Podlahy kanceláří z bukových parket, omítky broušené sádrové.

Půdní vestavba je řešena jako mezonetový byt. Jedinou oddělenou místností v bytě je WC v prostoru pod schodištěm, ostatní funkce jsou spojeny v jeden kontinuální prostor. Koupelna byla řešena jako součást ložnice prosvětlená patiem s kruhovým otvorem do střechy.