Rekonstrukce Liechtensteinské hrobky ve Vranově u Brna

investor : římskokatolická farnost vranov u Brna
dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
projekt : 2001 – 2003
realizováno : 2003 – 2010
foto : autor