Rekonstrukce sýpky na fotoatelier a sídlo firmy Q studio – Uherský Brod

investor : Q studio s.r.o.
architektonická studie, dílčí dokumentace
spoluautor : MgA. František Chrástek
spolupráce : Romana Štrynclová, Ing. arch. Hana Dulenčin
zpracovatel dokumentace : Ing. Tomáš Sekanina
realizace : 2010

oceněno : čestné uznání – Stavba Zlínského kraje 2011

publikováno : Architekt  – 01/2011

foto : F. Chrástek

Barokní sýpka z 19. století byla v 60tých letech 20. století upravena vestavbou monolitického železobetonového skeletu na skladovací prostory. Betonová vestavba dodává interieru barokního objektu industriální ráz. Ten jsme se rozhodli, vzhledem k nové funkční náplni objektu, podpořit. Do historických konstrukcí jsme zasahovali minimálně. Nové, provozně nutné, zásahy byly realizovány systémem viditelně odlišených přístaveb či vestaveb. Konstrukce i detaily nových prvků jsou podřízeny industriálnímu konceptu.

Vstupní fasáda získala vertikalitu úzkým výkladcem vybouraným po původní barokní záklenek v obvodové zdi. Pro nový hlavní vstup jsme vybrali jedno z původních okének v průčelí jemuž jsme ubourali parapet. Před něj jsme předsadili jednoduchou prosklenou „krabici“ zádveří, jež je zároveň i firemním poutačem. Přístup do prostor nad fotoatelierem zajišťuje jednoduché pozinkované požární schodiště s terasou, které je přisazeno k zadní fasádě. Systém vnitřní vertikální komunikace je řešen vestavěním tří železobetonových schodišť.

V prostoru vstupu a fotoatelieru jsme odstranili železobetonové stropy. Původní cihelné zdivo je v místech, kde to bylo možné, očištěno a naimpregnováno. Stejně tak jsou ošetřeny betonové konstrukce, původně přelíčené vápnem.

Průmyslový charakter je podpořen osazením plechových dveří do typových ocelových zárubní, zářivkovými svítidly, továrními „želvami“, litými epoxidovými podlahami, nátěry stěn sociálních zařízení i barevností fasády.

Podíl investora na výsledku byl nadstandartní. Děkujeme za příjemnou spolupráci.