Novostavba rodinného domu v Oslavici 02

investor : soukromý
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková
květen 2013 – březen 2014
realizováno 2014 – 2020
foto : Tomáš Picka

Rodinný dům je navržen jako nízkoenergetický na pasivních zásadách zónování a tepelné izolaci obvodového pláště. Umístění domu na pozemek je dáno vymezením zastavitelné části, natočení průběhem vrstevnic. Příjezd a příchod k domu je navržen po příjezdové rampě podél severozápadní hrany pozemku. Zástavba na pozemku je rozdělena do dvou objektů; vlastní rodinný dům a k němu se kolmo přimykající kůlna s parkovací rampou a zastřešením vstupu. Severovýchodní stěna kůlny je rovnoběžná s příjezdovou komunikací a vytváří tak dojem uliční čáry, ačkoliv vlastní RD je osazen hlouběji. Příjezdová komunikace na pozemku je zpevněna zatravňovacími tvárnicemi.

Oplocení zadní části pozemku za domem je navázáno na boční stěny domu. Prostor před domem nebude oplocen.

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní s pultovou střechou ve sklonu shodném se sklonem pozemku – 7 °. Hmota domu je jednoduchá, kubická s vybráním v místě terasy. Dispozice domu je rozvíjena kolem podélné osy, která reflektuje stěnový konstrukční systém domu. Dominantní je centrální obytný prostor z kterého jsou přístupné ostatní místnosti. Před čelní stranu objektu (směrem k příjezdové komunikaci) je navržena kůlna, v severním cípu je prostor pro popelnice. Kůlna kopíruje tvar parcely , tím vzniká dynamicky tvarovaná hmota osazená do svažitého terénu obložená dřevěným obkladem ve vodorovném směru. Zastřešení kůlny je navrženo ve stejném sklonu se střechou domu s mírným výškovým odskokem a tvoří tak kryté stání pro 2 osobní automobily a zastřešení vstupu do domu.

Dispozice rodinného domu je řešena umístěním pomocných místností k severní fasádě, obytné místnosti jsou orientované k jihu do zahrady. Od vstupu do objektu umístěném mírně mimo osu domu se vchází zádveřím přímo do centrální obytné části, která se otevírá velkorysým šestimetrovým prosklením přes terasu do zahrady. Velká prosklená plocha centrálního prostoru, orientovaná na jihozápad, je navržena jako fixní prosklení krajních části a dvoukřídlé celoprosklené dveře ve středu prosklení. Prosklená stěna je o 1,00 m zapuštěna do hmoty domu kvůli mírnému stínění a krytí terasy. Tento obytný prostor slouží jako obývací pokoj a jídelna, k němu se přimyká kuchyň s výhledem ke vstupu. Ve středu podélné osy objektu je centrálně umístěný krb. Ložnice jsou umístěny po stranách obytného prostoru s okny do zahrady. Vpravo od zádveří se nachází technická místnost a koupelna.

Světlá výška místností je 2,6 m, světlá výška obytné místnosti 2,75 m.

Hmota domu je jednoduchá, kubická s vybráním v místě terasy a s kolnou navrženou v návaznosti na vstup a kryté parkovací stání, které přiléhá ke vstupu do objektu. Dům bude pojednán v šedé lazurované omítce. Kolna bude obložena vodorovnými modřínovými prkny a latěmi. Kombinace materiálů a barevnost jsou tradiční. Nízká hmota domu kopírující svahování pozemku minimálně ruší charakter krajiny.