Rekonstrukce rodinného domu – Hlohová, Brno

investor : soukromý
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková
projekt : červenec 2018 – červen 2019
realizováno : duben 2020 – září 2021
foto : Tomáš Picka

Z důvodu stísněných podmínek zástavby v Divišově čtvrti a problematickému bourání a zakládání v řadové zástavbě v kopci byla stávající stavba v maximální možné míře zachována – byly ponechány obvodové nosné, vnitřní nosné a štítové zdi. Nový krov tvarově odpovídá stávajícímu (sedlová střecha s hřebenem rovnoběžným s ulicí a téměř identickým sklonem). Směrem do ulice byl krov zvednut o nízkou nadezdívku a byl doplněn o vikýř s dřevěnou konstrukcí, aby mohlo být podkroví využito jako obytný prostor. Vikýř mírně ustupuje za rovinu fasády domu a je opláštěn titanzinkovým plechem. Z dvorní strany objektu je v patře zbudována nadezdívka s pultovou střechou v titanzinku, která navazuje na sedlovou střechu s keramickou krytinou. Krov je kleštinový s vrcholovou vaznicí.

Rodinný dům je rozšířen o pracovnu umístěnou na dvoře (na místě původního skladu). Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem a nově omítnut. Pro vizuální oddělení nové hmoty pracovny je přístavba obložena modřínovým obkladem.

Nově je vybudováno schodiště na zahradu za domem.