Novostavba rodinného domu v Oslavici 01

investor : soukromý
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Hana Kováčová, Terezie Havlíková Bc.
říjen 2010 – září 2012
realizováno 2012 – 2020 a dál
foto : Tomáš Picka

Rodinný dům je navržen jako nízkoenergetický na pasivních zásadách zónování a tepelné izolaci obvodového pláště. Umístění domu na pozemek je dáno vymezením zastavitelné části, natočení průběhem vrstevnic. Příchod k domu je navržen venkovním jezdeckým schodištěm jdoucím kolmo na mez v severovýchodním rohu pozemku. Doprava v klidu je řešena na zpevněné krajnici při příjezdové komunikaci.

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní s pultovou střechou ve sklonu shodném se sklonem pozemku – 9°. Dispozice domu je rozvíjena kolem podélné a příčné osy; podélná osa reflektuje konstrukční systém domu, příčná je osou vstupu a celého pozemku.

Od vstupu, umístěném přibližně v ose domu je možno domem přímo projít do zahrady. Vlevo od vstupu jsou umístěny soukromé místnosti (ložnice, pokoje, sociální a technické zázemí) navázané na střední chodbu, jež je využita jako šatna vestavbou skříní po pravé straně. Vpravo od vstupu jsou místnosti společenské (obytný prostor s kuchyňskou nikou a pracovna se sociálním zázemím. Místnosti společenské mají světlou výšku 2,80 m, místnosti soukromé 2,55 m vzhledem ke zvýšení podlahy vycházející z průběhu původního terénu.

Velké prosklené plochy oken a posuvných dveří jsou orientovány k jihu.

Hmota domu je jednoduchá kubická s vybráním v místě terasy a přístavkem vstupu obloženým prkenným modřínovým obkladem. Dům je pojednán ve světle šedé omítce a věkem šednoucím dřevěném obkladu. Kombinace materiálů a barevnost jsou tradiční. Nízká hmota domu kopírující svahování pozemku zůstává v krajině nenápadnou.