Rehabilitace zahradnictví zámeckého parku ve Ctěnicích u Prahy

investor : Pražská informační služba
dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor , spolupráce s atelierem Zahrada nad Metují
září 2005 – prosinec 2005
realizováno 2006
oceněno – Grand Prix 2007 Architektů v oboru zahradní a krajinná tvorba
publikováno :

  • časopisy –  ARCHITEKT – 05/2007; STAVBA – 4/2008; PARK ZAHRADA KRAJINA – 3,4/2008
  • knihy – Ročenka české architektury 2007/2008 (vyd. Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s. 2009)

fotografie: Ota Nepilý

Zarostlý a neudržovaný park nám nabízel vzrostlé stromy nahodile rozmístěné v jižní terénně dramatické části a dvojřadí jabloní na severní terénní terase; středem pak byl veden zatrubněný potok. Z těchto daností pak vznikl koncept prostoru ohraničeného zdí. Park jsme pojali jako svět ve světě, kde se na malém intimním prostoru potkává park koncipovaný, ortogonální – „francouzský“ – s parkem přírodním – „anglickým“, oba od sebe odděleny nově zmeandrovaným potokem, který se v těžišti parku rozlévá v jezírko. V anglické části jsme navázali novou cestní síť na původní „atrakce“ parku – vodní příkop, grottu, studánku; v části francouzské jsme vysadili stromořadí, bosquet a postavili altán. Obě části jsou propojeny „kamenným“ železobetonovým můstkem a dřevěnými mostky a lávkou. V severovýchodním cípu jsme pak koncept mikrosvěta doplnili užitkovou zahradou se servisním zázemím parku – opravili jsme původní skleník, vystavěli klikatý „dům Zmiji“, vysadili vinici a ovocné stromy.

Francouzská zahrada
je osově vytyčena původní jabloňovou alejí. Cestní síť je zde ortogonální. Průhled alejí i loukami je zakončen výsadbou jabloňového bosquetu, 8 x 8 starých odrůd jabloní vysázených v pravidelném čtvercovém rastru na krátký spon, tak aby se koruny setkaly a vytvořily nízkou podchodnou klenbu. Bosquet nabízí návštěvníkům oproti otevřeným loukám prostor uzavřený. Prostor je doplněn akcentem altánu, kamenným a dřevěnými mostky přes potok a mobiliářem. Kamenný můstek je z pohledového betonu zvnějšku vyplněn řádkovým obkladem z pískovce, zábradlí z dubových latí. Altán je abstraktní bílá krychle na betonovém soklu položená do zeleně trávníku s rohy armovanými žardiniérami a podlahou z dubových špalíků. Altán, dřevěné mostky, lávka a lavice jsou řešeny konstrukčně, jako různé sestavy trámů, prken a latí, jsou mořeny na bílo pro zmírnění romantičnosti dřeva a upomenutí na formální podstatu této části parku.

Anglická zahrada
v těsném okolí zámku a celé délce parku směrem k Ctěnickému rybníku na pravé straně Ctěnického potoka se má k zahradě francouzské jako svět za zrcadlem. Jako symbolu zrcadla je použito jezírka v těžišti parku v jehož hladině se vždy zrcadlí druhá tvář parku. Organickou součástí je i vlastní potoční niva s jejími břehovými porosty olší a vrb.

Zahradnictví
přináší do zámeckého parku novou kvalitu prostoru koncipovaného, neortogonálního, organického. Upomíná na zámeckou kuchyňskou či zelinářskou zahradu a vinice kolem Ctěnic v 16. století.

Dům Zmije je navržen jako lehká dřevostavba opláštěná prkny naležato pokládanými na opeření, obsahuje šatny a sklady nutné pro provoz zahradnictví. Je zalomen tak, aby vstupem byl orientován ve stejné vzdálenosti od osy průhledu jako vstup do stávajícího skleníku. Takto vytvořený nástupní prostor při vstupu z parku je z druhé strany ohraničen ovocnými stromy (třešněmi) ve stejném tvaru symetricky od osy průhledu. Před domem a stávajícím skleníkem je obslužná zpevněná plocha. V těžišti je vysazen strom (jerlín japonský). Pozemek je znivelován ve dvou úrovních, v nižší je umístěn dům Zmije, původní skleník, reserva pro záhony a zpevněná plocha navazující na nový vjezd do zahradnictví. Z této úrovně je betonovými jezdeckými schody zajištěn přístup na vyšší terasu na níž jsou rozmístěny záhony a vinice při severovýchodní ohradní zdi. Podél severozápadní ohradní zdi je vysazena řada stromů (broskvoně) v těsném sponu (4,5 m) tvořících pozadí obou staveb, stávajícího skleníku a objektu obslužného zázemí.