Oprava fasád bytového domu Botanická 55 – 63

investor : Městská část Brno – Královo Pole
dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
autor, vedoucí projektant
spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková
projekt : říjen 2017 – leden 2018
realizováno : červen 2020 – květen 2021
foto : Tomáš Picka

Jedná o součást souboru bytových domů na ulici Botanická, Hrnčířská, Tučkova, Klatovská. Objekty lze zařadit do architektonického stylu 50. let 20. století tzv. „sorely“, která v určité míře využívala prvky pseudohistorických slohů a to zejména renesance. Na reprezentativní architektuře objektů se objevují výrazné prvky architektonické výzdoby, tj., bosáž 1.NP, plastické šambrány kolem oken, podokenní kazety, zábradlí balkónů v kombinaci s pevnými deskami se strukturovanou omítkou s hladkým lemem a reliéfní a sochařská výzdoba.
Zajímavým kompozičním prvkem jsou rovněž symetrické arkády v pravé a levé části parteru. Tradiční je rovněž původní barevnost staveb, která byla volena v klasickém schématu pískové a 
okrové v kombinaci s červenou terakotou a režnou šedobílou. Tmavší odstíny příslušely parteru, zvýrazněnému bosáží a poslednímu podlaží, které objekty zvýrazňuje a na které jsou osazeny sgrafitové desky.
Urbanistická řešení i jednotlivé vazby architektury vykazují architektonickou skladbu podle nejobecnějších antických pravidel kompozice s důrazem na symetrii, gradaci s renesančním smyslem pro měřítko a proporci.
SDĚLENÍ Odboru památkové péče, 06/2016, arch. Sznapková

Návrh respektuje původní barevné i materiálové řešení. Brizolitové i hladké omítky i terrazzo soklu jsou v maximálně možné míře zachovány. Původní klempířské a zámečnické prvky jsou opět opatřeny barevným nátěrem. Nové prvky dveří, zámečnických a klempířských výrobků jsou od původních barevně odlišeny.
Byly provedeny laboratorní rozbory brizolitových omítek. Na základě těchto rozborů byly pro doplnění odpadlých či jinak degradovaných ploch fasády namíchány identické či maximálně podobné omítkové směsi. Osekány a nově přeomítány byly poničené spodní pruhy bosáže v brizolitové omítce nad terrazzovým soklem.
U doplňovaných omítek byla provedena barevná retuš sjednocující barevnost doplněné části s původní barevností okolního brizolitu. Kompletně doplněná fasáda byla po všech opravách přelazurována kvůli celkovému berevnému sjednocení. Hladké omítky šambrán oken a vstupů byly taktéž otryskány, doplněny a přetřeny barevným nátěrem v původní barevnosti.