Rekonstrukce objektu č.p.14 – Modrava

investor : soukromý investor
vyzvaná architektonická soutěž 2009 – 1. místo
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor : Romana Štrynclová
spolupráce : Ing. arch. Hana Dulenčin, Ing. arch. Eva Marie Kuželová – Weiss
projekt : 03/2009 – 05/2010
realizace : 2011 – 2012
foto : autor, R. Štrynclová