Přístavba kongresového sálu a rekonstrukce restaurace hotelu Atom v Třebíči

investor : soukromý investor
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spolupráce : ing. arch. Terezie Havlíková
březen 2013 – prosinec 2013
realizováno 2014
fotografie: Jakub Mertl

Urbanistické řešení
Nově navržený sál je navržen jako podélná hmota představěná před jižní fasádu původního salonku restaurace. Odcloňuje prostory restaurace od frekventované komunikace a parkoviště. Sál je založen na půdorysu původních teras s prodloužením západním směrem. Výška hmoty sálu vychází z potřeby vnitřního prostoru. Příchod do restaurace a sálu je zajištěn původním trojramenným přímým schodištěm.

Architektonické řešení
Sál je navržen jako jednopodlažní s plochou střechou. Jeho jižní obvodová stěna půdorysně kopíruje tvar původních teras, jejichž konstrukce jsou využity pro vynesení nové hmoty sálu. Plastičnost fasády vychází z odskoků stěn původních teras. Opláštění obvodových stěn je provedeno z latí z tepelně upravené severské jedle. Laťováním je dosaženo zjemnění měřítka hmoty sálu.

Interier restaurace je navržen jako čistý jednoduchý prostor původního skeletu jenž je předělován pouze průsvitnými závěsy. Podlaha v červené kaučukové krytině reflektuje barevnost logotypu navrženého pro restauraci i hotel. Betonové sloupy ve veřejných prostorách jsou obloženy travertinovými deskami. Bar a mobiliář je v navržen v přírodním dubu. Plochy stěn veřejných prostor jsou do výšky 2,5 m v cementové stěrce.