Sokol Brno 1 na Kounicově ulici – rekonstrukce venkovního hřiště a sociálního zařízení

investor : Tělocvičná jednota, TJ SOKOL Brno I
architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
spoluautor : Ing. arch. Robert Václavík, atelier Transat
spolupráce : Ing. arch. Hana Dulenčin
projekt : 10/2010 – 07/2011
realizace : 2011 – 2012
foto : autor, P. Uchytil

Sokol Brno 1 se v roce 2006 rozhodl celkově modernizovat svá venkovní sportoviště na Kounicově ulici. V roce 2007 realizoval 1. Etapu, která zahrnovala výstavbu hřišť na plážový volejbal v místě bývalého tenisového kurtu a technické příslušenství těchto hřišť pro zimní provoz v nafukovací hale, zejména strojovnu VZT a podlahové vytápění pískových hřišť. V nafukovací hale, respektive na pískových hřištích, se hraje od sezóny 2007/8.

Projekt je druhou etapou rekonstrukce v areálu Sokola Brno I. Druhým krokem v celkovém konceptu je obnova původního venkovního sokolského sportoviště.

Obnova hřišť je provedena

  • položením nových povrchů umělé trávy na cvičení a míčové sporty
  • rekonstrukcí atletického oválu i sprinterských tratí položením nového tartanového povrchu,
  • zbudováním běžecké pilinové dráhy a vytýčením sektoru pro skok daleký

Plocha sportoviště uvnitř oválu je pak doplněna venkovními sprchami, pískovištěm a zbytek zatravněn.

Pro zajištění komfortního užívání venkovního sportovního areálu jsou v objektu bývalé strojovny vzduchotechniky a projekční kabiny letního kina z r. 1972 umístěna sociální zařízení a doplňkové funkce pro venkovní areál. Sociální zařízení slouží jak pro letní provoz na sportovištích, tak pro zimní provoz nafukovací haly pro plážový volejbal. V místě původních strmých schodů je vestavěno nové schodiště od šaten do recepce v 1.NP. Ke stávajícímu objektu je tak přistavěna malá podélná hmota zasahující do prostoru asfaltové komunikace při severovýchodní fasádě budovy Sokola. Hmota je v pohledu od vstupu částečně transparentní, je prolomena dvěma velkými čtvercovými okny prosvětlující schodiště a chodbu před šatnami a umožňující průhled od vstupu ke kaštanov. Stávající brizolitová omítka bude místně vyspravena, přeštukována a celý objekt i s hmotou schodiště bude pojednán jednotně v bílé hladké omítce. Vstup do prostor sociálního zařízení z hřiště je vytvořen zářezem do stávajících stupňů betonové tribuny.

Areál je využíván všemi sportovními oddíly TJ Sokol Brno 1, ostatními sportovními oddíly a kluby, školami i veřejností. Umožňuje sport všech výkonnostních skupin, od vrcholových sportovců po sportující veřejnost.