Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

investor : Statutární město Brno studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Ondřej Seďa, Romana Štrynclová, Ing. arch. Markéta Čermáková návrh parku : ing. et ing. Tomáš Jiránek, New Visit s.r.o. návrh vizuálního stylu : Martin Hrdina a Michal Pavlík, Hrdina … Read more

investor : Městská část Brno – Královo Pole dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková projekt : říjen 2017 – leden 2018 realizováno : červen 2020 – květen 2021 foto : Tomáš Picka Jedná o součást souboru bytových domů na ulici Botanická, Hrnčířská, Tučkova, … Read more

investor : soukromý studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková říjen 2014 – květen 2015 realizováno 2016 foto : Tomáš Picka „Dům vzniklý renesanční přestavbou dvou domů v době kolem r. 1630, upravovaný barokně, v 19. a na začátku 20. století.“ – Památky … Read more

investor : město Tišnov studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant leden 2006 –  listopad 2008 realizováno 2009 – 2011   foto : L. Fuxa   Radnice města Tišnova se v roce 2005 rozhodla adaptovat památkově chráněný objekt na ul. Jungmannova 80, na parc. č. 15/1 pro potřeby městského muzea. … Read more

investor : římskokatolická farnost vranov u Brna dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant projekt : 2001 – 2003 realizováno : 2003 – 2010 foto : autor

investor : Správa Pražského hradu prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele autor, vedoucí projektant červenec 2006 – září 2006 realizováno 2007 publikováno : Architekt  – 05/2009 foto : O. Nepilý Presidentský výtah v Novém paláci Pražského hradu z r. 1923 – 26 byl navržen arch. Josipem Plečnikem. Je součástí tzv. Presidentského schodiště umístěného arch. Plečnikem v krčku mezi příčným křídlem … Read more

investor : Správa Pražského hradu prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele autor, vedoucí projektant červenec 2004 – září 2004 realizováno 2006 publikováno : Architekt  – 05/2009 foto : Zd. Teplý Výtah z r. 1935 je navržen arch. Otto Rothmayerem (1892 – 1966), žákem a spolupracovníkem arch. Josipa Plečnika, jako válcová dřevěná mahagonová kabina volně se pohybující zrcadlem barokního … Read more

investor : soukromý investor studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Mgr. Viktor Prudík květen 2002 – srpen 2003 realizováno 2004 publikováno : časopisy, denní tisk –  ERA – 5/2004; Domov – duben/2006; www.archiweb.cz; Nedělní svět – 15/10/2006 knihy – Brno – architektura 1990 – 2005 … Read more

investor : obec česká u Brna studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant projekt : 2002 realizováno : 2003 foto : autor