Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně

investor : Statutární město Brno studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Ondřej Seďa, Romana Štrynclová, Ing. arch. Markéta Čermáková návrh parku : ing. et ing. Tomáš Jiránek, New Visit s.r.o. návrh vizuálního stylu : Martin Hrdina a Michal Pavlík, Hrdina … Read more

investor : Obec Oslavice studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková leden 2016 – březen 2017 realizováno 2019 – 2020 foto : Tomáš Picka Objekt se nachází v jihovýchodní části obce Oslavice u hlavní komunikace procházející celou obcí. Ze severu … Read more

investor : soukromý studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková říjen 2014 – květen 2015 realizováno 2016 foto : Tomáš Picka „Dům vzniklý renesanční přestavbou dvou domů v době kolem r. 1630, upravovaný barokně, v 19. a na začátku 20. století.“ – Památky … Read more

investor : soukromý investor architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor spolupráce : ing. arch. Terezie Havlíková březen 2013 – prosinec 2013 realizováno 2014 fotografie: Jakub Mertl Urbanistické řešení Nově navržený sál je navržen jako podélná hmota představěná před jižní fasádu původního salonku restaurace. Odcloňuje prostory restaurace od frekventované komunikace … Read more

investor : Tělocvičná jednota, TJ SOKOL Brno I architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor spoluautor : Ing. arch. Robert Václavík, atelier Transat spolupráce : Ing. arch. Hana Dulenčin projekt : 10/2010 – 07/2011 realizace : 2011 – 2012 foto : autor, P. Uchytil Sokol Brno 1 se v roce 2006 rozhodl … Read more

investor : Junák Pardubice architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor spoluautor : Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, atelier New Visit červen 2006 – prosinec 2008 realizace 2011 – 2012 foto : Š. Bartoš Zadáním  investora bylo vybudovat na řešeném území sportovně rekreační areál sloužící místní skupině organizace Junák a naplňující … Read more

investor : soukromý investor vyzvaná architektonická soutěž 2009 – 1. místo architektonická studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor spoluautor : Romana Štrynclová spolupráce : Ing. arch. Hana Dulenčin, Ing. arch. Eva Marie Kuželová – Weiss projekt : 03/2009 – 05/2010 realizace : 2011 – 2012 foto : autor, R. Štrynclová

investor : město Tišnov studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant leden 2006 –  listopad 2008 realizováno 2009 – 2011 foto : L. Fuxa Radnice města Tišnova se v roce 2005 rozhodla adaptovat památkově chráněný objekt na ul. Jungmannova 80, na parc. č. 15/1 pro potřeby městského muzea. Expozice muzea … Read more

investor : Q studio s.r.o. architektonická studie, dílčí dokumentace spoluautor : MgA. František Chrástek spolupráce : Romana Štrynclová, Ing. arch. Hana Dulenčin zpracovatel dokumentace : Ing. Tomáš Sekanina realizace : 2010 oceněno : čestné uznání – Stavba Zlínského kraje 2011 publikováno : Architekt  – 01/2011 foto : F. Chrástek Barokní sýpka z 19. století byla v 60tých letech … Read more

investor : soukromý investor studie, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor autor, vedoucí projektant spolupráce : Mgr. Viktor Prudík květen 2002 – srpen 2003 realizováno 2004   publikováno : časopisy, denní tisk –  ERA – 5/2004; Domov – duben/2006; www.archiweb.cz; Nedělní svět – 15/10/2006 knihy – Brno – architektura 1990 – … Read more